„Všichni přece mnoho chybujeme.” Jakub 3:2

Když zhřešíš, Boží Duch tě bude usvědčovat a přesvědčovat, že potřebuješ činit pokání a změnit způsob života. Ale dokud nedostaneš oslavené tělo v nebi, budeš se neustále potýkat s hříchem. Apoštol Jakub napsal: „Všichni přece mnoho chybujeme” (Jakub 3:2). Pád ale není to, co způsobuje tvou prohru. Prohrou je zůstat dole! Vstaň, opraš se, přijmi Boží milost, pouč se ze zkušenosti a pokračuj. Bible zaslibuje: „Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši…“ (Římanům 8:1). Bůh tě neodsuzuje, tak se přestaň odsuzovat sám.
Před několika desítkami let lidé nosili malé odznaky s písmeny GNFWMY. Byla to zkratka anglických slov „Bůh se mnou ještě neskončil“. Ani s tebou neskončil. Někdy se proviníme tím, že uděláme špatnou věc, i když jsme měli správný motiv. Například v roce 1957 společnost Ford Motors popsala nový Edsel jako „auto desetiletí“. Zkus se ale o tom zmínit všem těm řidičům, kterým nešly zavřít dveře u auta, netroubily jim klaksony a nefungovaly převodovky! A vzpomínáš na šikmou věž v italské Pise, kde architekt navrhl jen tři metry hluboké základy pro padesát pět metrů vysokou budovou? Jak by se ti líbilo, mít něco takového ve svém životopise?
Ve skutečnosti je to tak, že nejtalentovanější lidé často dělají největší chyby. Šalomoun napsal: „Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil“ (Kazatel 7:20). A Pavel dodal: „Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš“ (Filipským 3:12). Takže přestaň bít sám sebe.