„Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše…“    Skutky 20:24

Když mineš svůj životní úkol, mineš důvod, proč tě Bůh postavil na tuto zem. Byl jsi obdarován a povolán Bohem a musíš to brát vážně. Nejde o to, odkud běžíš, ale k čemu směřuješ. Abys uspěl, potřebuješ znát Boží vůli a soustředit se na její naplnění. Jestliže máš silné „proč“, dá ti to potřebné „jak“. Cíl, nikoliv peníze a talent, je tvým největším aktivem. Odpovědi na následující otázky ti mohou pomoci objevit tvůj životní úkol:
1) Jakou máš povahu a v čem jsi nadaný? Psycholog a motivační řečník Charles Garfield řekl: „Nejlepší umělci jsou lidé, kteří jsou oddáni přesvědčivému poslání. Je na nich jasně vidět, že se do hloubky zajímají o to, co dělají, a jejich úsilí, energie a nadšení jsou v tomto poslání zpětně sledovatelné.“
2) Proč děláš to, co děláš? Je velký rozdíl, když něco děláš, protože věříš, že tě k tomu Bůh povolal, nebo když to děláš, protože tví rodiče, přátelé nebo tvé ego chtějí, abys to dělal.
3) V čem nejsi dobrý? Rozeznání toho, k čemu jsi povolán, často začíná zjištěním, k čemu povolán nejsi. Když jsi schopen přijmout svá omezení, jsi na dobré cestě porozumět svému životnímu úkolu. Jestli předstíráš, že jsi někdo, kdo nejsi, budeš žít s chronickým pocitem nedostatečnosti a zaděláváš si na frustraci. Nedělej to. Buď otevřený pravdě o sobě samém. Zjisti, co je tvůj Bohem daný úkol, a pak se do toho pusť.