„Vím jen tolik, že mi Duch svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení.“    Skutky 20:23

Přibližně sedmdesát pět procent věřících žije v zemích třetího světa, často v protikřesťanském prostředí. Xu Yonghai je jedním z nich.
Xu Yonghai usiloval o legalizaci domácích církví v Číně. Vláda odpověděla tím, že ho na dva roky uvěznila v pekingském vězení v cele o rozměrech necelých šesti metrů čtverečních. Nebyla tam koupelna, jenom trubka v rohu, ze které voda tekla na beton. „Moje cela byla poslední stanicí pro vězně odsouzené k smrti,“ vyprávěl. „Někdy v té maličké vlhké místnosti byli dokonce i tři další vězni, čekající na svou schůzku s katem.“ Yonghai přežil díky modlitbě, meditaci a psaní. Používal kostku mýdla, kterou na zdech své cely načrtnul hlavní myšlenky knihy o Bohu. Když to dokončil, naučil se své poznámky nazpaměť a po propuštění z vězení napsal knihu o padesáti tisících slovech, která se jmenuje Bůh Stvořitel.
Tvé obtíže a strádání často spíš potvrzují, že jsi v Boží vůli, než že jsi mimo ni! Pavel napsal: „Vím jen tolik, že mi Duch svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti“ (Skutky 20:23–24). Všimni si slova „milost“. Bez ohledu na to, jak může být Boží vůle obtížná, dokážeš ji naplnit, když budeš každý den čerpat z neomezené zásoby Boží milosti.