„… naučil jsem se být spokojen s tím, co mám.“ Filipským 4:11

Nespokojenost je past, která tě může chytit a připravit o radost a naplnění. Právě proto Bible říká, že se musíš učit být spokojený za jakýchkoliv okolností. Představa, že větší auto, větší dům nebo větší plat ti přinesou spokojenost, je mýtus. Vždycky bude někde něco „většího a lepšího“. Vždycky budou lidé, kteří budou mít více než ty, takže z toho kolotoče nikdy nebudeš schopen vystoupit.
To neznamená, že bys měl být spokojený, když tě zotročují dluhy nebo škodlivé zlozvyky, nebo že by ses měl spokojit s nečinností a průměrností a nenaplnit ve svém životě Boží povolání. To rozhodně ne! Musíš neustále pracovat na svém zdokonalování a zároveň zůstávat zcela závislý Bohu, na jeho požehnání, povzbuzování a vědomí, že naplňuje tvé potřeby. Spokojenost znamená, že nezávidíš druhému jeho postavení, majetek nebo osobní vlastnosti. Tvá jistota a sebehodnocení by se měly zakládat na tom, kým jsi v Kristu, a ne na hmotném majetku. Jak úžasný způsob života!
Pavel tak žil. Řekl: „Ne že bych si naříkal na nedostatek; naučil jsem se být spokojen s tím, co mám. Dovedu trpět nouzi, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen: být syt i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu“ (Filipským 4:11–13). Pokud jde o tvé postoje, každý den máš na výběr. Takže dnešní slovo pro tebe je – nauč se být spokojený.