„… tím shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu…“ Přísloví 25:22

Nestačí jednoduše ponechat své nepřátele svému osudu; musíš jim projevit Boží lásku. „Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou, tím shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu a Hospodin ti odplatí“ (Přísloví 25:21–22). Co znamená „shrnout řeřavé uhlí na hlavu“?
Charles Swindoll vysvětluje, že v dávných dobách se vytápěl dům a připravovalo jídlo na něčem, co by dnes připomínalo nejspíše gril na dřevěné uhlí. Člověk musel často běhat pro nové uhlí. Tehdejší uhlák se běžně nosil na hlavě. Když dotyčný chodil kolem oken dobrých lidí, kteří už měli zatopeno, podělili se s ním o nějaký ten řeřavý uhlík a podávali mu jej oknem do nádoby, kterou nesl na hlavě. Díky přejícnosti pozorných sousedů tak mohl dotyčný rychleji zatopit a připravit jídlo. „Nahrnout vrchovatou měrou žhnoucí uhlíky na něčí hlavu“ byl tedy populární výraz pro spontánní laskavé jednání člověka, který dobrovolně něco udělal pro druhého.
Když takto jednáš s nepřítelem, Bible zaslibuje, že ti „Hospodin odplatí“. Máš na výběr. Můžeš zažít krátkodobé uspokojení ze msty a mít s Bohem kvůli tomu problém, nebo projevit milosrdenství a laskavost a získat odměnu od Hospodina. Dnešní slovo pro tebe zní – s nepřítelem jednej laskavě.