„Všechnu svou starost vložte na něj…“ 1. Petrova 5:7

Spisovatel John Mason napsal: „Nikdy jsem něměl pokoje, dokud nebylo všechno uděláno; podléhal jsem úzkostlivosti a neklidu, byl nervózní, nespokojený a nevrlý … podobně jako je narkoman, který potřebuje dávku. Nebylo to sice tak závažné, ale příznaky byly stejné. Byl jsem křesťanem, který si o sobě myslel, že chodí ve víře. Důvěřoval jsem Ježíši, že mě spasil, ale v dalších oblastech jsem spoléhal na sebe.“
Žiješ podobným životem? Skvělý spisovatel William Ward napsal: „Strach je věřit v negativní věci, věřit v nepříjemnosti, ujišťovat se v katastrofách a věřit v porážku. Je to magnet, který negativní okolnosti opravdu přitahuje. Skutečná víra je daleko mocnější silou vytvářející pozitivní okolnosti. Zoufalství ti krade dnešek a naplňuje zítřek včerejšími problémy.“
Jeden starý muž na otázku, co ho v životě připravovalo o radost, odpověděl: „Věci, které se nikdy nestaly.“ Vzpomeneš si, co ti dělalo starosti před rokem a kolik energie tě to stálo? A nedopadlo to nakonec všechno dobře? Téměř 99 % věcí, se kterými si děláme zbytečné starosti, se nikdy nestanou. Věděl jsi, že hustá mlha, která se válí po celém sídlišti, by naplnila sotva jednu sklenici vody? Jedna jediná sklenice vody sníží prakticky veškerou viditelnost. Šálek zbytečných obav může způsobit totéž.
Bible říká: „Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestu v moci a že člověk po ní jdoucí své kroky neřídí“ (Jeremjáš 10:23, B21). Přestaň si dělat starosti, jak může všechno dopadnout. Život vypadá lépe, když se rozhodneš stát na Božím slovu a důvěřovat Bohu, že se o tebe postará.