„Přátelit se s kdekým je ke škodě…“ Přísloví 18:24

Až na výjimky spočívá tvůj životní úspěch na schopnosti navazovat a udržovat vztahy s těmi správnými lidmi. Podle zprávy Americké manažerské asociace panovala u naprosté většiny manažerů, kteří se zúčastnili průzkumu, shoda, že nejdůležitější dovedností vůdce je schopnost vycházet s lidmi. Vyhodnotili ji dokonce jako důležitější než inteligenci, rozhodnost, znalosti nebo odbornost. Upřímně řečeno, nikdo z nás nebude mít v životě velký počet opravdových přátel – dokonce bychom je raději neměli mít! Šalomoun varoval: „Přátelit se s kdekým je ke škodě… (Přísloví 18:24). Přátelství vyžaduje čas, energii, oběti a vydání sebe sama. Ne každý rádoby „kamarád“ je skutečným přítelem, jak o tom svědčí Jeremjáš, který varoval krále Sidkijáše: „Podvedli a přemohli tě ti tví ‚věrní přátelé‘. Když jsi teď uvázl v blátě, odvrátili se od tebe!“ (Jeremjáš 38:22, B21). Špatný přítel tě zradí, jak to předvedl Jidáš s Ježíšem. Dobrá rada tedy zní: „Chovej se ke všem přátelsky, ale všechny za přátele neměj.“ Šalomoun již dávno moudře napsal: „Spravedlivý povede svého bližního, ničemy však svede jejich cesta“ (Přísloví 12:26, ČSP).
Charles Spurgeon řekl: „Člověka proslaví jak společnost, které se vyhýbá, tak společnost, které se drží.“ Hebrejské slovo pro „zvolit si“ je „tur“ a Starý zákon ho používá pro člověka, který vyhledává a prozkoumává pozemky. Takže pokud jsi moudrý, budeš prozkoumávat a vyhodnocovat svá přátelství, než do nich vstoupíš. Možná oponuješ: „Ale vždyť jsem osamělý.“ Jak vyjádřil George Washington: „Je lepší být sám než ve špatné společnosti.“