„Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu.“ Izajáš 12:2

Jakou roli ve tvém životě hraje faktor strachu? Čti dál a udělej si test, jak na tom se strachem vlastně jsi. Zakroužkuj číslo, které nejlépe odpovídá tomu, jak se cítíš.
1) Nepamatuji se, kdy jsem měl naposledy strach.
2) Mám starch jen někdy, když se já sám nebo někdo z blízkých ocitne ve fyzickém nebezpečí.
3) Mám strachu trochu více, než bych si přál.
4) Strach je neoddělitelným průvodcem mého každodenního života. Vyhýbám se všemu riskantnímu či nebezpečnému.
5) Každý den se strachuji o mnoho věcí, hodně mi ztěžuje život.
Pokud jsi zakroužkoval číslo jedna, jsi neobvyklý jedinec, který se běžným strachem nezabývá. Možná budeš muset vyladit své počínání větším rozeznáním a moudrostí. Pokud jsi označil číslo dvě, máš ke strachu zdravý postoj a máš ho pod kontrolou. Měl by ses snažit povzbuzovat druhé, kteří mají větší strach, než ty. Pokud je tvůj kroužek na trojce nebo čtyřce, máš skvělou výchozí pozici k vylepšení svého života tím, že změníš postoj. Začni tím, že rozpoznáš zdroj svých obav a rozhodneš se obrátit svůj strach v příležitost důvěřovat Bohu. Pro každou oblast, kde ti strach vnucuje svoje černé myšlenky, vymysli, co by se naopak mohlo stát pozitivního, a řekni si, že podle toho budeš jednat. Pak se soustřeď na to, co opravdu uděláš. Pokud máš zakroužkované číslo pět, strach paralyzuje to nejlepší, co v tobě je, a je velmi pravděpodobné, že si bez cizí pomoci nepomůžeš. Modli se a přepiš svoje černé myšlenky Božím slovem (viz 2. Timoteovi 3:16–17). Neboj se vyhledat pomoc důvěryhodného přítele nebo poradce.