„Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.” Jan 1:29

Vědci se nemohou dohodnout na přesném datu Kristova narození. Ani nevědí, jestli chrám Narození Páně, který je každodenně navštěvován poutníky a turisty v Betlémě, je přesné místo Ježíšova narození. Stejně tak nikdo z nás nemůže pochopit, jak panna mohla počít dítě skrze Ducha svatého. Ale tady je dobrá zpráva – nemusíš vědět, kdy, kde nebo jak se Ježíš narodil, jenom potřebuješ vědět proč: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3:16). Pouze čtyři věci je důležité si uvědomit:
1) Kdyby Kristus nepřišel, neznali bychom Boha.
2) Kdyby Kristus nepřišel, naše hříchy by nebyly odpuštěny. Jméno Ježíš znamená „Jehova zachraňuje“. Jan Křtitel ho nazýval „beránkem Božím, který snímá hříchy světa“.
3) Kdyby Kristus nepřišel, naše modlitby by zůstaly nezodpovězeny. V biblických časech jsi potřeboval kněze k tomu, aby se za tebe u Boha přimlouval. A Ježíš je náš nejvyšší kněz, který je „…. schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas“ (Židům 4:15–16).
4) Kdyby Kristus nepřišel poprvé, neměli bychom žádnou jistotu, že přijde podruhé a vezme si nás s sebou k sobě do nebe.