„… žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.“ 2. Korintským 5:7

Dobří vedoucí ti řeknou, že jsou časy, kdy si nejsou jistí; nevědí všechno, co by chtěli vědět. A pokud jsou opravdu upřímní, přiznají: „Jsem rád, že lidé, které mám vést, nevědí, kolik toho nevím!“
Ať jsi vedoucí nebo učedník, bible říká: „… žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme“ (2. Korintským 5:7). Ale buďme upřímní; někdy víme, co po nás Bůh chce, abychom dělali, ale nelíbí se nám to. Proto se modlíme a doufáme, že Bůh změní názor a automaticky schválí to, co chceme my. Ale to se nestane. Bůh ti nemůže požehnat od doby tvého posledního skutku neposlušnosti. V knize Židům čteme: „Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde.“ (Židům 11:8). Když jdeš za Bohem, většinou jdeš, aniž bys věděl tolik, kolik bys chtěl. Poradci, studijní skupiny, příručky o úspěchu, komise, podnikatelské plány a projekty ti mohou pomoci. Přijdou ale časy, kdy musíš opustit svou zónu bezpečí a vykročit směrem, který ti Bůh ukazuje. Budeš mít odpovědi na všechny své otázky a jasno ohledně všech svých obav? Ne. Tak jako reflektory tvého auta nesvítí za další roh, stejně tak ti Bůh dá jenom instrukce, které nutně potřebuješ. A to je jediný způsob, jak žít! Udržuje tě to v závislosti na něm, pomáhá ti to pamatovat na to, kdo je zodpovědná osoba a kdo má zásluhy za tvůj úspěch.
A jen tak mimochodem, naučit se nechat se vést Bohem je celoživotní záležitost, proto se nenech odradit.