„… aby moje radost byla ve vás…“ Jan 15:11

Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15:11). Pokud si myslíš, že je dnes všechno špatně, představ si svět, ve kterém žili a sloužili Kristovi učedníci. Nad všemi národy, včetně Izraele, vládla Římská říše. Daně vzrostly do závratné výše. Svoboda slova a náboženství byla tak okleštěná, že jsi mohl být klidně uvězněn nebo popraven jen za to, že jsi křesťanem. Nemorálnost a zvrácenost byly nejen tolerovány, ale dokonce ceněny. Kristovi učedníci nakonec stejně pro svou víru skončili na popravišti. Přesto jim Ježíš zasliboval, že jeho radost „bude v nich“ a že bude dokonce „plná“.
Nedovol proto, aby současné světové dění prosáklo do tvého postoje vykoupeného Božího dítěte. Ano, zprávy nejsou nikterak povzbudivé. Ale jsou tu také dobré zprávy. Příštích pár dnů se podíváme na některé z nich:
1) Muslimové přicházejí ke Kristu rychleji než kdykoliv předtím. Ve své knize Vítr v domě islámu píše David Garrison, že v muslimském světě se objevuje něco neslýchaného: „Žijeme uprostřed největšího obrácení muslimů ke Kristu v historii,“ říká a uvádí důkazy o silných křesťanských hnutích, která započala mezi muslimy již kolem roku 2000.
2) Evangelium mění Čínu. Před několika lety informoval deník The Telegraph, že křesťanství v Číně roste tak rychle, že do roku 2030 bude Čína s největší pravděpodobností považována za křesťanskou zemi. Vzhledem k ekonomickému potenciálu Číny to bude mít obrovské dopady.
Raduj se a nedovol, aby tě špatné zprávy připravily o radost.