„Ve tvém jménu radují se celé dny…“ Žalm 89:17, B21

Ano, jsou oblasti naší kultury, které se staví nepřátelsky vůči křesťanské víře. Ale popularita filmů produkovaných během několika posledních let a založených na víře zaskočila dokonce i Hollywood. Mezitím vzrostla popularita učitelů Bible na sociálních sítích natolik, že mají počet shlédnutí jako světské celebrity typu Katy Perry nebo Lady Gaga. Velké množství křesťanského obsahu na YouTube je ohromující. Zůstaň v obraze a sleduj kulturu kolem nás, abys mohl lidem zodpovědět jejich otázky. Pamatuj, že Ježíš řekl: „… zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou“ (Matouš 16:18). Bůh je stále na trůnu. Poslední kniha Bible nám připomíná, že až se naplní čas a Ježíš se vrátí na zem, přijde jako vítěz. Všichni jeho nepřátelé se před ním skloní a uznají jeho panství. „Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno … a … každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán“ (Filipským 2:9–11).
Bůh tě povolal, abys chodil v nadpřirozeném pokoji, lásce a radosti. Jako jeho vykoupené dítě jsi občanem jiného království – Božího království na Zemi. Chceš vědět, jak to všechno skončí? „Království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista, a bude kralovat na věky věků“ (Zjevení 11:15, ČSP). Chceš znát svůj osud? Představ si extázi fanoušků, jejichž tým právě vyhrál mistrovství světa v ledním hokeji nebo ve fotbale – tak to budeme prožívat my!