Boží vedení

„… žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.“ 2. Korintským 5:7

Dobří vedoucí ti řeknou, že jsou časy, kdy si nejsou jistí; nevědí všechno, co by chtěli vědět. A pokud jsou opravdu upřímní, přiznají: „Jsem rád, že lidé, které mám vést, nevědí, kolik toho nevím!“ Ať jsi vedoucí nebo učedník,

Kdyby Kristus nepřišel

„Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.” Jan 1:29

Vědci se nemohou dohodnout na přesném datu Kristova narození. Ani nevědí, jestli chrám Narození Páně, který je každodenně navštěvován poutníky a turisty v Betlémě, je přesné místo Ježíšova narození. Stejně tak nikdo z nás nemůže pochopit, jak panna mohla počít dítě skrze Ducha svatého.

Co je podstatou Vánoc?

„… ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“    Římanům 8:39

O „prvních Vánocích“ Bůh udělal něco neobvyklého. Max Lucado to popisuje takto: „Sestoupil z trůnu, sundal si roucho světla a obalil se kůží – pigmentovanou lidskou

Učit se vést (4)

„Kdo stojí v čele, ať je horlivý.“ Římanům 12:8

Jak poznáš, že máš „dar vedení“? Jednak podle toho, že víš, kam tě Bůh vede, a pak tím, že jsi schopen ostatní přesvědčit, že má cenu tě následovat. Existuje mnoho schopných lidí, kteří se nikdy efektivními vůdci nestali. Proč? Protože se více zajímali o

Učit se vést (3)

„… usvědčuj, napomínej, povzbuzuj…“ 2. Timoteovi 4:2, B21

Když vyžaduješ, aby všechno prošlo tvým posouzením a schválením, skončí to tím, že lidé, které bys měl vést, začneš dirigovat. Pavel si to uvědomoval. Proto Titovi radil: „Toto uč. Povzbuzuj je a napomínej s veškerým důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá“ (Titovi 2:15, B21). Nejistí vůdci