Učit se vést (2)

„Mám ve vás pevnou důvěru…“ 2. Korintským 7:4

Když se lidé cítí „využívaní“, přestává je práce bavit, když se cítí jako oceňovaná součást týmu, půjdou za vámi kamkoliv. Pavel, jeden z nejlepších vůdců všech dob, napsal věřícím do Korintu: „Mám ve vás pevnou důvěru, jsem na vás opravdu hrdý; potěšili jste mě a

Učit se vést (1)

„Sám to nezvládneš.“ 2. Mojžíšova 18:18

Prezident Theodore Roosevelt jednou řekl: „Nejlepší vůdce je ten, kdo má dostatek intuice vybrat schopné lidi na to, aby zvládli, co se po nich žádá, a aby měli tolik sebekázně, že se na ně bude moci v průběhu projektu spolehnout.“ Sečteno a podtrženo – dokud se nenaučíš

Nevychládá tvoje láska?

„… že už nemáš takovou lásku jako na počátku.“ Zjevení 2:4

Láska je jako oheň; když nepřikládáš, pohasíná. To se stalo křesťanům církve v Efezu. Kdysi jim Pavel napsal: „Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista“ (Efezským 6:24). Jejich láska k Pánu byla tak silná a všem tak zjevná, že

Pokud je to Boží vůle, můžeš to mít!

„Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.“ 1. Janova 5:14, B21

Tento vtip vypráví o třech mužích, kteří byli vysazeni na pustém ostrově s pramalou nadějí na záchranu. Jednoho dne jeden z nich objeví v písku starou zašlou lampu. Když ji očistí, objeví se džin a každému prý splní jedno přání.

Otestuj svoji míru strachu

„Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu.“ Izajáš 12:2

Jakou roli ve tvém životě hraje faktor strachu? Čti dál a udělej si test, jak na tom se strachem vlastně jsi. Zakroužkuj číslo, které nejlépe odpovídá tomu, jak se cítíš.1) Nepamatuji se, kdy jsem měl naposledy strach. 2) Mám starch jen