„Posílej svůj chléb po vodě – po čase znovu najdeš jej.“ Kazatel 11:1, B21

Mrtvé moře má tak vysokou koncentraci minerálů, že se na hladině udrží i neplavci. Jediným problémem je zápach. Vzhledem k tomu, že nemá žádný odtok, dochází ke kontaminaci veškeré čerstvé vody, která přitéká. To je paralela důležitého biblického principu: „Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen“ (Přísloví 11:25, B21). Bůh nikdy nechtěl, aby ses stal nádrží, která jen přijímá, ale řekou, která své požehnání vylévá na druhé. Bible říká: „… kdo skoupě rozsévá, bude skoupě sklízet, ale kdo rozsévá štědře, bude sklízet štědře. Každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s lítostí anebo z povinnosti. Vždyť Bůh miluje ochotného dárce. Bůh je schopen rozhojnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla“ (2. Korintským 9:6-8, B21).
Takže pokud nyní hledáš práci, můžeš zatím například dobrovolně připravovat polévku bezdomovcům. Pokud se modlíš, aby vzkvétalo tvé podnikání, pomoz, co můžeš, v podnikání někomu jinému a modli se, aby mu Bůh požehnal. Šalomoun napsal: „Posílej svůj chléb po vodě – po čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem“ (Kazatel 11:1-2, B21). Zasívej semínko dobroty i tehdy, pokud momentálně žádnou potřebu nemáš. Bůh ví, co budoucnost přinese, a jednou, až to budeš nejvíce potřebovat, se ti to vrátí jako sklizeň.