„… nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.“ Žalm 1:2

Motýli mají sice daleko větší teritorium než včely, ale včely zase nasbírají více medu. Motýl si totiž létá nad květinami, zatímco včela sedne na každou z nich a zůstane na ní tak dlouho, dokud nevysaje nektar. Podobný rozdíl je mezi povrchním uspěchaným čtením Bible a rozjímáním nad tím, co čteš. Rozjímání není nic těžkého ani tajemného, nic, ​​co je určeno pouze pro učence nebo duchovní. Je to každodenní hluboké a ničím nerušené přemýšlení nad pasáží Písma a snaha si ji zapamatovat, aby zakořenila a stala se naším „vlastnictvím“, naší životní silou. Nejde ani tak o to, zapamatovat si z Písma co nejvíce, jako spíše o to, jak nás to osloví a změní.
Rozjímáním nad Božím slovem si mnohé věci ujasníš a začneš se podle toho chovat. Rozjímání rozvíjí tvoji mysl a naplňuje ji odlišným typem myšlenek, než přináší televize, posílání textovek, komunikace pomocí chytrého telefonu či nakupování v nákupním středisku. Žalmista píše: „Blaze muži, který … si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří“ (Žalm 1:1-3). Rozjímání nad Božím slovem je lékem na morální a duchovní skleslost, na život beze smyslu, na nedostatek intimity s Bohem, na chronicky oslabenou víru, která způsobuje, že selháváš a ztrácíš to nejlepší, co od Boha můžeš mít. Takže otevři svou Bibli, začti se do ní a modli se: „Pane, co mi tím chceš říct?“ Potom rozjímej nad jeho odpovědí.