„Hněváte-li se, nehřešte.“ Efezským 4:26

Existují dva způsoby nakládání s hněvem – správný a špatný. Mojžíš se svým hněvem zacházel špatně a stálo ho to zaslíbenou zemi. Ježíš nakládal se svým hněvem správně, když vyhnal z chrámu ty, kdo těžili z chudoby druhých. Verš: „Hněváte-li se, nehřešte“ (Efezským 4:26) znamená, že místo toho, aby sis stěžoval na problém, máš s ním něco udělat. Místo toho, abys opatrně našlapoval kolem horké kaše, vejdi do jádra svého hněvu a vyjádři ho správným způsobem.
Pastor a autor Jack Hyles psal o tom, jak jeho dítě mělo do školy přečíst knihu z povinné literatury, která byla plná oplzlých výrazů a nechutných příběhů. Čím více knihou listoval, tím více se rozčiloval. Nakonec se odhodlal jít za ředitelem školy a zdvořile, ale pevně řekl: „Můj syn tuto knihu číst nebude. Dejte mu ke čtení nějakou jinou knihu bez toho, že to ovlivní jeho známku.“ Ředitel byl překvapen a snažil se mu argumentovat, ale Jack Hyles ho přerušil a tiše, ale důrazně prohlásil: „Žádné kdyby nebo ale … Nikdo ho nebude nutit číst tuto knihu a bude mu přidělena jiná. Je to jasné?“ Ředitel odpověděl: „Dobře, pane Hylesi, ale nerozumím tomu, že kolem toho děláte takový rozruch. Koneckonců, jazyk v této knize není o nic horší než ten, se kterým se setkávají na stěnách záchodků.“ Hyles se usmál a řekl: „Ano, ale pokud i to bude ke čtení povinné – vrátím se!“