„Od dětství znáš svatá Písma…“ 2. Timoteovi 3:15

Jeden příběh vypráví o ženě, která přišla ke svému pastorovi s otázkou: „Kdy bych měla začít s duchovní výchovou svého dítěte?“ Pastor se zeptal: „Kolik je mu let?“ „Pět.“ „Milá sestro,“ odpověděl pastor, „tak to už jste pět let propásla!“ Psychologové potvrzují, že kapacitu učit se má dítě již od narození. Pokud je tedy dítě v tomto dychtivém módu, měl bys toho využít. Využij každou příležitost, abys mu četl z Bible. Využívej všední životní situace, abys dítě přirozenou cestou seznamoval s tím, co na to říká Boží slovo – například jak být zdvořilý, jak odpouštět, jak se omluvit a jak prosit za odpuštění hříchu. Nikdy u svého dítěte nepodceňuj od Boha danou schopnost rozvíjet duchovní charakter a vstřebávat duchovní pravdy, a to i ve velmi raném věku. Dokud je jeho srdce ještě mladé a dychtivé, představ mu Ježíše.
Někteří velikáni křesťanství byli spaseni právě v raném věku. Jonathan Edwards, jehož misie otřásla Novou Anglií a probudila vztah lidí k Bohu, byl spasen ve věku osmi let. Charles Spurgeon, „kníže kazatelů“, byl spasen ve dvanácti. Matthew Henry, autor úžasných biblických komentářů, byl spasen ve věku jedenácti let. Timoteus se stal apoštolem v době, kdy mu bylo sedmnáct. Pavel mu napsal: „Od dětství přece znáš svatá Písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše“ (2. Timoteovi 3:15, B21). Ano, i tvoje dítě je schopno pochopit základní pravdy o spasení. I ono může poznat Krista v raném věku.