„Budeš doufat, protože je tu naděje, rozhlédneš se a ulehneš v bezpečí.“ Jób 11:18, ČSP

Historie lidstva je plná slavných lidí, kteří trpěli různými fóbiemi. Napoleon byl ochromený ailurofobií, což je iracionální strach z koček. Královna Alžběta byla terorizována anthofobií, abnormálním strachem z květin (obzvlášť se obávala růží). Milionáře Howarda Hughese jeho mysofobie, patologický strach ze špíny, nečistoty a bakterií, učinila prakticky neschopným. Edgar Allen Poe, Harry Houdini a Adolf Hitler trpěli klaustrofobií, strachem z uzavřených a omezených prostorů. Dokonce i otec psychoanalýzy, Sigmund Freud, se potýkal s agorafobií, strachem z davů a veřejných prostor.
Problém je v tom, že mnozí z nás si nepřiznají, že se zabývají nějakou formou ochromujícího strachu a málokdy ho považují za vážný problém. Faktem zůstává, že naše obavy nám blokují naši cestu ke změně a pokud jim nebudeme čelit, nikdy nedosáhneme potenciálu, který máme od Boha.
Možná tu věc, která tě obtěžuje, nevnímáš jako strach. Může to být pocit nebo situace, které se obvykle vyhneš, nebo ji necháš na druhých. Ať je to cokoliv, jediným způsobem, jak to překonat, je nazvat to pravým jménem. Konfrontovat se s onou situcí, vzít sílu od Boha a rozhodnout se, že na ni budu reagovat jinak. Dnes ti Bůh nabízí svou moc, abys to udělal. Zde je zaslíbení, na něž se můžeš postavit: „Budeš doufat, protože je tu naděje, rozhlédneš se a ulehneš v bezpečí“ (Jób 11:18, ČSP). Odkud pochází toto zaslíbení? Z Bible – neomylného Božího slova! A tady je další zaslíbení ohledně strachu: „Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí“ (Izajáš 41:10, B21).