„Když našel jednu drahocennou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji.“        Matouš 13:46, ČSP

Při jednom z největších firemních převodů v dějinách Stanley Tam právně převedl padesát jedna procent akcií své společnosti na Boha. Kdysi zakládal společnost United States Plastic Corporation s kapitálem třiceti sedmi dolarů. Když svůj podnik vracel Bohu, činily roční výnosy téměř dvě stě tisíc dolarů. Stanley však věřil, že Bůh jeho podnikání požehná, a od samého počátku chtěl Boha ctít. V tomto bodě by se většina z nás poplácala po ramenou. Stanley ale ne. Cítil vinu, že si čtyřicet devět procent nechal pro sebe. Když si přečetl podobenství o obchodníkovi, který všechno prodal, aby získal perlu veliké ceny, rozhodl se zbavit všech svých akcií. Řekl: „Člověk může jíst najednou jen jedno jídlo, mít na sobě jen jeden oblek, řídit v jednom okamžiku jen jedno auto. Tohle všechno já mám. Není to snad dost?“ Proto 15. ledna 1955 převedl Stanley veškeré akcie na Boha a se stal placeným zaměstnancem ve společnosti, kterou sám založil. Předtím, než toto udělal, dal na Kristovo dílo více než sto dvacet miliónů dolarů.
Jestliže chceš změřit hloubku své lásky ke Kristu, podívej se do svého kalendáře a na výpis svého bankovního účtu – ty nelžou. To, jak trávíš svůj čas a za co utrácíš své peníze, je nejlepším barometrem tvých skutečných priorit. Je pro tebe Kristus perlou veliké ceny? Chce jí být. Zaslouží si to.