„Při celém díle, které začal … dotazoval se svého Boha; činil je celým svým srdcem a dílo se mu dařilo.“    2. Paralipomenon 31:21

Zde je sedm biblických kroků k úspěšnému životu:
1) Postav Boha na první místo. On chce, abys měl úspěch; který dobrý rodič by to nechtěl? Proto pracuj na svém vztahu s ním. „Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje. Vzejde ti z toho jen užitek“ (Jób 22:21).  2) Pomáhej k úspěchu druhým. „Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný“ (Efezským 6:8). Nezajímej se jen sám o sebe, zajímej se také o druhé.  3) Vytvářej kolem sebe atmosféru důvěry. Dokud budeš vyslovovat slova pochybností, nikdy nezažiješ vítězství. Připomínej si slova Písma: „… naše způsobilost je od Boha…“ (2. Korintským 3:5).  4) Buď informovaný. „Bude-li naslouchat moudrý, přibude mu znalostí, a rozumný získá schopnost porozumět přísloví a jinotaji, slovům mudrců i jejich hádankám“ (Přísloví 1:5-6). Všímej si, čti a pracuj na svém růstu. Pokud jsi ochoten zaplatit za dobré jídlo, ale za dobrou knihu ne, pak si asi více vážíš svých chutí než svého intelektu.  5) Představuj si, jak dosahuješ svého cíle. Přemýšlej a mluv o úspěchu. Mojžíš to dělal: „Věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem; zůstal pevný, jako by Neviditelného viděl“ (Židům 11:27).  6) Napiš si plán a stanov konečné termíny. Sestav si podrobný seznam potřebných aktivit a stanov si kontrolní body. Střez svou mysl a časové priority. „… nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé“ (Efezským 5:16).   7) Stanov si realistické cíle. Pracuj na prioritách, na jedné po druhé. Mnoho věcí v životě se nepodaří z jediného důvodu – kvůli rozptýlené pozornosti. Proto se vyvaruj rozptylování: „… muž rozpolcený, (je) nestálý ve všem, co činí“ (Jakub 1:8).
Když budeš dělat těchto sedm věcí, budeš mít v životě úspěch.