„Noe věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny.“    Židům 11:7

Noe postavil archu, protože mu to Bůh přikázal. Bylo to jeho životní povolání. Řezání prken a zatloukání hřebíků pro něho bylo skutkem poslušnosti. Když to všechno dokončil, byl to nejdéle trvající akt poslušnosti zaznamenaný v Písmu – od začátku až do konce trval čtyřicet tři tisíc osm set dnů!
Noe každodenním poslušným jednáním oslavoval Boha. Nezáleží na tom, jaký nástroj při své práci používáš. Ať je to kladivo, klávesnice, mop, fotbalový míč, tabulkový procesor, mikrofon nebo kávovar, jeho používání je tvým skutkem poslušnosti. Je to mechanismus, kterým uctíváš Boha, způsob, jak děláš to, co máš dělat. Bible nám přikazuje: „Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci“ (Koloským 3:17). Přestaň se ponižovat a myslet si, že to, co děláš, není důležité. Znáš staré přísloví „kvůli hřebíku…“? To bylo takhle: Kvůli vypadlému hřebíku ztratil kůň podkovu. Kvůli ztracené podkově kůň nedoběhl. Protože nedoběhl kůň, nedojel jezdec. Protože nedojel jezdec, nebyla doručena zpráva. Kvůli nedoručené zprávě byla prohrána bitva. Kvůli prohrané bitvě bylo ztraceno království. A to všechno kvůli vypadlému hřebíku z podkovy.
V Božích očích jsou malé skutky poslušnosti velkou věcí. Když budeš s radostí dělat malé věci, jako by byly velké, bude potom Bůh dělat velké věci, jako by byly malé. To je způsob, jakým se šíří jeho království. Takže dnešní slovo pro tebe je – dělej to, co ti Bůh řekl.