„… Noe chodil s Bohem.“  1. Mojžíšova 6:9

O čem asi Noe přemýšlel, když mu Bůh řekl, aby postavil loď uprostřed souše? Nikdo předtím nic takového neudělal. Přesto v Bibli čteme: „Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal“ (1. Mojžíšova 6:22). Jak to dokázal? Odpověď je: „… Noe chodil s Bohem“     (1. Mojžíšova 6:9).
Chození – to je proces krok za krokem. Problém je, že my chceme, aby nám Bůh ukázal druhý krok dříve, než uděláme první krok víry. Dokud ale my neuděláme první krok, on nám ten druhý neukáže. Pokud chceme další zjevení, musíme být poslušní podle míry zjevení, které nám dává. Proto duchovně stagnujeme. Chceme následovat Krista pouze na místo, kde jsme už dříve byli, dál už se nám nechce. Bojíme se dělat věci, které jsme dříve nedělali, protože je to neznámé území. Takže nepřijímáme nové dary, nové pomazání a nové vize, které nám Bůh chce dát. Musíš překonat strach z neznámého. Musíš udělat něco nového.
Africká antilopa impala je schopná skákat téměř tři metry do výšky a devět metrů do dálky. Ale přesto může být držena v malém prostoru se stěnami vysokými jen sto dvacet centimetrů. Jak je to možné? Protože ona nebude skákat, pokud nevidí, kam dopadne. My máme stejný problém, že? Chceme „záruku vrácení peněz“ dříve, než uděláme krok víry, ale v tom se víra liší od rovnice. Jsme povoláni k tomu, abychom žili „z víry, ne z toho, co vidíme“ (viz 2. Korintským 5:7). Proto dnešní slovo pro tebe je – dělej to, co ti Bůh řekl.