„Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.“        Zjevení 12:11

Irene Parková se stala oddanou křesťankou. Má za sebou pozoruhodný příběh. Kdysi byla vysoce postavenou čarodějnicí ve státě Florida a vtahovala chlapce a dívky do okultních aktivit. Konstatovala, že děti, které rodiče chránili modlitbami ve jménu Ježíš a přikrývali je mocí Kristovy očišťující krve, nikdy nedokázala zasáhnout.
V dnešní době se pod maskou „pluralismu“ a „svobodného projevu“ okultismus dostal do některých státních školních systémů. Pokud jsi rodič, mělo by tě to znepokojovat! Je moudré dát svému dítěti mobilní telefon, aby s tebou mohlo být v kontaktu. Ale neúčinnějším způsobem, jak ho můžeš ochránit, je, když se za něj budeš modlit ve jménu Ježíše a budeš nad ním vytrvalé vyvyšovat moc Kristovy prolité krve. Ježíš porazil satana na kříži a dnes ti říká: „Moje vítězství je tvým vítězstvím a moje autorita je tvou autoritou – používej ji!“
Musíš uznat ďáblovu existenci, ale nesmíš se ho bát, protože pro tebe platí: „… ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě“ (1. Janova 4:4). Když satanovu existenci popíráš nebo když podceňuješ jeho moc, dáváš mu tím výhody ve svůj neprospěch. Bůh ti ale dal klíč, jehož pomocí můžeš zvítězit nad satanovou mocí ve svém životě: „Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví“ (Zjevení 12:11). Začni vyhlašovat, co pro tebe vykonala Ježíšova krev. Když to budeš dělat, začneš chodit ve vítězství.