„I řekl jsem: ‚Hle, zde jsem, pošli mne!‘“ Izajáš 6:8

William Carey je považován za „otce moderní misie“. Nicméně množství jeho úspěchů v Indii se téměř rovná počtu překážek, které musel překonat, než se tam dostal.
Skupina misionářů mu řekla: „Mladý muži, pokud chce Bůh spasit pohany, udělá to bez tvé a naší pomoci.“ Carey nebyl kariérista. Byl to mladý Angličan se špatným zdravím, těhotnou manželkou a malými dětmi. Byl stejný jako většina z nás – snažil se vyjít s penězi a udržet rodinu. Ale měl ještě něco. Hořela v něm palčivá otázka, které nemohl uniknout: „Kdo pomůže ztraceným lidem v Indii, když tam nepůjdu?“ Když se Carey ohlédl zpět, uvědomil si, že výzvy, které překonal doma, ho kvalifikovaly k tomu, aby uspěl v Božím díle v cizí zemi.
Totéž se stalo proroku Izajášovi: „Vtom jsem uslyšel hlas Panovníka: ‚Koho pošlu a kdo nám půjde?‘ I řekl jsem: ‚Hle, zde jsem, pošli mne!‘ Odpověděl: ‚Jdi a řekni tomuto lidu…‘“ (Izajáš 6:8-9). Ale předtím, než byl Izajáš připraven jít, potřeboval prožít setkání s Bohem, které změnilo jeho život: „Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: ‚Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen‘“ (Izajáš 6:6-7).
Vnímáš, že tě Bůh připravuje a chystá, aby tě vyslal? Pokud to tak je, řekni mu „ano“.