„Zůstaňte ve mně, a já ve vás.“ Jan 15:4

Udělat dobrý čaj je umění. Můžeš namočit sáček s čajem do horké vody, zahýbat jím nahoru dolů a vyndat ho. Nebo ho tam můžeš nechat pořádně ponořit a potom si naplno vychutnat sílu čaje, jeho chuť a vůni.
Ježíš řekl: „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. (Bydlete, žijte ve mně, a já budu žít ve vás.) Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni (nemá-li s ním živoucí spojení), tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne (odříznuti od živého spojení se mnou) nemůžete činit nic“ (Jan 15:4-5).
Tajemství vítězného křesťanského života nespočívá v „namočení se“ jednou týdně do Boží přítomnosti v církvi, ale v každodenním zůstávání v ní. Proto ti dnešní zamyšlení může pomoci k duchovnímu růstu jako nástroj, který tě dovede ke každodennímu ponořování do Božího slova, k rozjímání nad ním a otázkám: „Pane, co mi právě teď říkáš?“ Jestliže jsi návštěvníkem, musíš dělat věci vlastním úsilím. Musíš čajovým sáčkem hýbat nahoru a dolů, nabrat ho na lžičku, vytáhnout ho, omotat jeho šňůrku kolem lžičky a tak dále. To je spousta práce, ale není to způsob křesťanského života, jaký po tobě Bůh chce. Ne, on chce, abys byl „obyvatelem“. Sílu a bohatost tvého duchovního života určuje „hloubka a trvání tvého ponoření“. Dnešní slovo pro tebe tedy zní – nebuď chvilkovým návštěvníkem, buď tím, kdo je v Bohu doma, kdo je obyvatelem.