„… nabyli moci ve slabosti, stali se silnými ve válce…“ Židům 11:34, ČSP

Slovo metamorfóza znamená proměna z jedné podoby v jinou. V jedenácté kapitole listu Židům najdeme slavné lidi jako Mojžíše a Davida. Měli nějaké slabosti? Měli. Prožívali někdy zápasy? Rozhodně. Jenže „… nabyli moci ve slabosti, stali se silnými ve válce…“ (Židům 11:34, ČSP).
Představ si, jak se housenka proměňuje v motýla. Začíná to pomalu. Nejdříve je nehezká, velmi pomalá a omezená ve svém pohybu. Ale když projde procesem metamorfózy, stává se z ní krásný motýl, který může létat na dlouhé vzdálenosti tak, že prostě využívá vzdušné proudy. Motýlí křídla nabírala sílu, když se napínala uvnitř kukly v úsilí ji prorazit a osvobodit se. Bez boje není let! Chápeš to?
Bojuješ zrovna s něčím? Jsi uprostřed duchovní bitvy? Tvé zápasy v tobě rozvinou sílu a tvé bitvy tě dovedou k vítězství. Satan nechce, abys to věděl. On doufá, že bitva, v níž se nacházíš, tě zničí, místo aby tě posílila. Proto na tebe stále vyvíjí nátlak. Když byl pro Pavla život velmi těžký, Bůh mu řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla“ (2. Korintským 12:9). Jak Pavel reagoval? Napsal o tom: „A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný “ (2. Korintským 12:9-10).