„Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“ Jan 8:36

Když se staneš válečným zajatcem, má nepřítel pod kontrolou každé tvé hnutí a určuje, jaký bude každý den tvého života.
Jsi zajatý nepřítelem? Možná ses znovu a znovu pokoušel osvobodit od své závislosti, ale ona tě stále drží v zajetí. Je tu ale dobrá zpráva: „Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni“ (Jan 8:36). Ať už jsi závislý na drogách, pohlavním chtíči, alkoholu, hazardních hrách, jídle nebo na čemkoliv jiném, řešení pro tebe není v oblasti přirozené, ale v nadpřirozené. Tvá závislost je „symptomem“ hlubšího duchovního stavu, který Ježíš – velký lékař – chce uzdravit. Jádrem každého osvobozovacího programu je tato pravda – jedině když se obrátíme k síle, která je větší než naše, a když s ní rozvíjíme vztah, můžeme získat a zachovat si svobodu. A my víme, že tou silou je Ježíš!
Když se cítíš „neklidný, podrážděný a nespokojený“, jeho přítomnost přináší pokoj a klid. Když jsi v pokušení vrátit se ke své závislosti, abys našel úlevu, jeho přítomnost vyplní prázdnotu tvého nitra a dá ti sílu říct ne. Když přijdou „euforické vzpomínky“ a ty si začneš připomínat spíš ty nejlepší časy své závislosti než ty nejhorší, jeho slovo obnoví tvou mysl, způsobí změnu tvého postoje a ukáže ti správnou cestu, po níž se v té chvíli máš vydat: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku“ (Žalm 119:105). Petr řekl: „Pán … dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky…“ (2. Petrova 2:9). Dnešní slovo pro tebe zní – Bůh tě chce osvobodit.