„Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí…“     Koloským 3:16

Jeden příběh vypráví o manželích, kteří se rozhodli jít spolu lovit kachny. Slyšeli, že potřebují dobrého psa vycvičeného na kachny, tak šli do chovatelské stanice a jednoho si pořídili. Slyšeli také, že potřebují dobrou brokovnici, tak šli do obchodu a koupili si ji. Pak se vydali na lov. Ale když nastal večer, stále neměli ani jednu kachnu. Manžel řekl své ženě: „Zlato, myslím, že něco děláme špatně.“ Manželka odpověděla: „No, možná kdybychom hodili psa trošku výš, tak by tentokrát kachnu chytil.“
Pokud jde o křesťanský život, snažíme se dosahovat věcí pomocí nástrojů, které nefungují nebo jsou nesmyslné. Pes není správná zbraň k ulovení kachny; potřebuješ pušku, abys ji sestřelil. Proč Pavel napsal: „Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství: se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte…“ (Koloským 3:16)? Protože když v tobě Kristovo slovo bohatě přebývá, jsi vyzbrojen Boží moudrostí. Problém nemůžeš vyřešit pomocí prvků, které ho vyvolaly. Potřebuješ Boží moudrost, a tu najdeš v Písmu.
Méně než třicet procent křesťanů čte denně Bibli. Přemýšlej o tom – sedmdesát procent křesťanů hledá odpověď na nesprávných místech. Když máš nějaký problém, první věcí, na niž by ses měl ptát, je: „Co o tom říká Boží slovo?“ „Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti“ (Žalm 119:130). Než abys dělal věci, které nefungují, raději se obrať k Božímu slovu.