„Hospodinovo požehnání (opravdově) obohacuje a námaha k němu nic nepřidá (ani sebevětší dřina).“    Přísloví 10:22, ČSP

Když se slavný vydavatel William Randolph Hearst dočetl o jistém obrazu, začal se velice zajímat o možnost získat jej pro svou sbírku. Rozeslal lidi do celého světa, aby po něm pátrali, ale nikde jej nenašli. O rok později za ním zčistajasna přišel jeden z jeho zaměstnanců a řekl mu, že se obraz našel. Hearst, vzrušený tímto objevem, se zeptal, kde obraz celou tu dobu byl. Zaměstnanec odpověděl: „Byl u vás v suterénu. Po celou tu dobu jste byl jeho majitelem.“ Problém byl v tom, že Hearst nikdy nečetl inventární knihu, kde byl zaznamenán všechen jeho majetek.
Tvoje Bible je takovou inventární knihou plnou požehnání, která Bůh chce, abys prožil. Žádné z těchto požehnání není větší než spása, nicméně spása není jediným požehnáním. „Hospodinovo požehnání (opravdově) obohacuje a námaha k němu nic nepřidá (ani sebevětší dřina)“ (Přísloví 10:22, ČSP). John D. Rockefeller jednou řekl, že by všechno své bohatství vyměnil za možnost vrátit se a zase pracovat jako úředník ve své kanceláři v ohijském Clevelandu. Proč? Protože trpěl záchvaty nespavosti, vředy a depresí. Boží požehnání přináší úspěch bez stresu. Bůh nám o tom říká v Písmu. Chce, abys byl bohatý v oblasti svých vztahů, zdraví, pokojné mysli, kariéry a ve všem, co se tě týká. Takže zjisti, co ti Bůh zaslíbil, a pak se začni modlit a věř, že ti to doopravdy dává