„… pilné jejich ruka obohatí.“ Přísloví 10:4

Anglický výraz pro píli znamená „řezat“ nebo „ostřit“. Popisuje pracovníka, který je bystrý, rozhodný a horlivý – chce pracovat, něco dokázat a přinášet prospěch své rodině a společnosti. Život ti nedluží nic, kromě příležitosti k úspěchu. Ale abys toho úspěchu dosáhl, budeš muset pracovat.
Jednou si dva dospívající povídali a jeden druhému řekl: „Fakt mi to dělá starost. Táta se dře v práci jako otrok, aby mi nikdy nic nechybělo. Platí za mě všechny účty a posílá mě na vysokou. Máma otročí den co den doma. Všechno po mně pere, žehlí, čistí a taky se o mě ještě stará, když jsem nemocný.“ Jeho kamarád byl zmatený: „Tak co ti dělá starost?“ zeptal se. „Bojím se, že by mi otroci mohli utéct!“ odpověděl první.
Pokud jsi rodič, uč své děti hodnotě pracovitosti. Ale neříkej jim to jen slovy, sám tak žij! Jak poznáš, že jsi uspěl? Když tvé děti přestanou mít pocit, že mají „právo“ na příděl a přestanou tě vidět jako lidský bankomat s nápisem „dej mi“ vyraženým na čele. V dospělosti budou polovinu času, kdy nespí, trávit prací, a musí vědět, že to byl Boží plán, nikoliv forma trestu. Někteří lidé si myslí, že práce byla výsledkem prokletí v Edenu, ale to není pravda. Bůh dal Adamovi práci starat se o zahradu ještě předtím, než na scénu vstoupil hřích (viz 1. Mojžíšova 2:15). Ježíš byl tesař (viz Marek 6:3). A Pavel, jeden z největších křesťanů v dějinách, byl výrobcem stanů (viz Skutky 18:1-3). Užitečná a dobře vykonávaná práce člověku nijak neubírá na cti a hodnotě.