„… Bůh … nás … obdařil vším duchovním požehnáním…“ Efezským 1:3

Farmář Brown žil v době velké hospodářské krize a měl problémy se splácením hypotéky na svou farmu. Nakonec mu banka dala třicet dnů na uhrazení dlužných splátek, pokud se chce vyhnout vypovězení hypotéky a exekuci. Pak se stalo něco úžasného. U jeho dveří se objevil muž od ropné společnosti a požádal jej, aby jim svůj pozemek pronajal pro zkušební vrt. Farmář si řekl, že mu to nemůže ublížit, protože o farmu tak jako tak přijde. Ropná společnost tedy udělala vrt a narazila na „gejzír“, který dával dvaaosmdesát tisíc barelů ropy denně. Farmář Brown se rázem stal multimilionářem.
Zde je otázka – kdy se stal milionářem? Bylo to ve chvíli, kdy na jeho farmě došlo k objevu ropy, nebo už ve chvíli, kdy koupil pozemek? Ve skutečnosti byl milionářem už v okamžiku, kdy koupil farmu, ale žil v chudobě, protože nevěděl, co má na dosah přímo pod nohama.
Bible říká: „… Bůh … nás … obdařil vším duchovním požehnáním…“ (Efezským 1:3). Někteří lidé si myslí, že jediná věc, kterou pro tebe Bůh udělá, je, že ti požehná spasením, a pak tě nechá do konce života bojovat, dokud se nedostaneš do nebe. Jestliže tomu věříš, žiješ ve své vlastní duchovní verzi velké hospodářské krize. Tvůj život je duchovně chudý a slabý; duchovně strádáš, protože nevíš, co máš v Kristu k dispozici, a nevíš, jak se k tomu dostat a přivlastnit si, co ti dává. Odmítni takto žít! Místo toho čti Bibli a začni proklamovat Boží zaslíbení do každé oblasti svého života.