„Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu…“ Zjevení 4:11

Jeden křesťanský farmář naučil svého koně reagovat na slova Bible. Když chtěl, aby se kůň dal do pohybu, zvolal: „Chvála Pánu!“ Když ho chtěl zastavit, vykřikl: „Haleluja!“ Všechno šlo dobře, dokud se jednoho dne při blesku kůň nesplašil a nevyrazil tryskem. Když farmáři došlo, že se mu věci vymkly z rukou, v panice si nemohl vzpomenout na slova, na něž koně naučil reagovat. Před nimi byl sráz a oni se k němu v plné rychlosti přibližovali. Zoufale se snažil vzpomenout si na jakékoliv náboženské slovo, které kdy zaslechl. Křičel: „Amen! Ježíš je spása! Vzácný! Svatý!“ Nic nefungovalo. A právě když se kůň přiblížil k propasti, farmář zvolal: „Haleluja!“ Kůň se zastavil na samém okraji. Jezdec si s úlevou setřel pot s čela a řekl: „Díky! Chvála Pánu!“
Ale teď vážně – chválení Pána není nějaká náboženská činnost, která má své místo jen v neděli ráno v církvi. „Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina“ (Žalm 113:3). To znamená, že tvá první slova ráno i tvá poslední slova večer by měla být chválením Boha. Ptáš se, proč bys měl chválit Boha každý den? Protože je tvé chvály hoden. „Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc…“ (Zjevení 4:11). A ještě jedna věc – vyslovovaná slova lásky a uznání přitahují lidi k sobě a vytvářejí důvěrný vztah. Chceš se Bohu přiblížit? Začni jej více chválit.