„Žádoucí poklad a olej jsou v obydlí moudrého, kdežto hloupý člověk je prohýří.“        Přísloví 21:20

Je pošetilé kupovat nepotřebné věci nebo věci, na které nemáš, zvláště když včas nezaplatíš ani nájem a neušetříš ani korunu. Tvoje finanční jistota se odvozuje od toho, kolik dlužíš, ne od toho, kolik vyděláš! Potřebuješ-li léta pracovat, abys splatil dluh, představuje to pro tebe zcela vážné omezení možností. Přizpůsob svůj životní styl raději skutečnému příjmu než takovému, jaký sis vysnil, nebo po jakém toužíš. Když ti náhodou přidají na platu, neznamená to automaticky, že tím více můžeš utratit. Bible říká: „Žádoucí poklad a olej jsou v obydlí moudrého, kdežto hloupý člověk je prohýří“ (Přísloví 21:20). Jedna z nejmoudřejších věcí, kterou dnes můžeš udělat, je začít šetřit na budoucnost a zároveň zasívat alespoň jednu desetinu svého příjmu do Božího království, abys mohl štědře sklízet (viz 2. Korintským 9:6).
Spisovatel John Kennedy napsal: „Hitem dnešních amerických křesťanských domácností se stalo finanční poradenství poskytované poradci, kteří přijdou až k vám domů. Ne, že by poskytovali převratně nové rady, nebo že by to lidé neznali. Skutečnost je taková … že křesťané si nadělali dluhy bez toho, že by měli jakýkoliv finanční plán, jak je odpovědně splácet … nejsou pak schopni držet krok ani s úrokovou mírou.“
Je tvou životní filosofií, že „čekat a šetřit se nevyplácí“, protože moje kreditní karta nebo půjčka mi umožňuje mít vše a hned? Pokud si z finančních prostředků, které nemáš, pořizuješ věci, které nepotřebuješ, přestaň s tím! Než si něco koupíš, ptej se sám sebe, jestli to opravdu potřebuješ. A kdyby sis nakrásně myslel, že ano, ptej se znovu sám sebe, zda bez toho můžeš ještě chvíli žít; jinak se vydáváš cestou otroka dluhů. Mám pro tebe dobrou finanční radu – dříve, než si koupíš cokoliv, co není nezbytně nutné, modli se za Boží vedení.