„Ať po dobu … úrodných let shromažďují…“ 1. Mojžíšova 41:35-36

Josef poskytl faraónovi moudré finanční rady, které bychom si měli vzít i my všichni k srdci, abychom se v životě měli dobře: „Ať po dobu příštích sedmi úrodných let shromažďují všechnu potravu … Tato potrava zabezpečí zemi na sedm let hladu … A země nezajde hladem“ (1. Mojžíšova 41:35-36). Jak zareagoval faraón? „Tato řeč se faraónovi … zalíbila“ (1. Mojžíšova 41:37). Pokud uplatníš následující tři biblické principy, tvá budoucnost se stane zajištěnější:
1) Dávej desátky. „Přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě. Vyzkoušejte mě takto, praví Hospodin zástupů, zdali vám neotevřu nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání, dokud nebude dostatek“ (Malachiáš 3:10, ČSP).
2) Spoř. Snaž se investovat určité procento svého příjmu do úspor. Neboj se, že to je málo, naopak, dej tomu prioritu! Stejně bys to utratil za jiné věci, a tím bys nikdy nedosáhl svých dlouhodobých cílů, jako třeba studia dětí na vysoké škole, odchodu do důchodu nebo daru na Boží království.
3) Zbav se dluhů. Kromě desátků pro Boha a spoření na budoucnost se snaž splatit všechny své finanční závazky. Přestaň splácet dluh své kreditní karty minimálními splátkami. Když ji nesplácíš v plné výši, utratíš každý měsíc na úrocích mnohem víc, než je nutné. Udělej všechno pro to, aby ses zbavil zbývajících dluhů, a to i tehdy, když se budeš muset na čas uskrovnit a obejít bez několika věcí. V dlouhodobém horizontu tě to posune dopředu.