„… spravedlivý však rozdává…“ Přísloví 21:26, B21

Velikost Božího požehnání ve finanční oblasti spočívá ve třech otázkách:
1) Jsi dostatečně zralý, abys ho unesl?
2) Chceš sklízet, ale co zasívání?
3) Jsi skrblík nebo dárce?
Bůh ví, že všichni dávat stejně nemůžeme. Ježíš vyzdvihl vdovu za její dva centy a řekl: „Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno…“ (Marek 12:44, B21). Na druhé straně podnikatel Barnabáš „… prodal své pole, přinesl peníze a položil je k nohám apoštolů“ (Skutky 4:37, B21). Čím více ti Bůh žehná, tím více od tebe požaduje. Ježíš řekl: „Komukoli je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno“ (Lukáš 12:48, B21).
Jednou jeden pastor v okamžiku, kdy probíhala sbírka, vyzval všechny, aby vstali a vyměnili si peněženky s těmi, kdo sedí před nimi. „Teď ji otevřete,“ řekl „a dejte tolik, kolik jste vždycky chtěli dát, ale nemohli si to dovolit!“ Ano, všichni nejsme povoláni dávat stejně, ale všichni jsme povolaní, abychom stejně obětovali. To vyrovnává hrací pole. Stejně je zvláštní, že, když jste pozvaní k někomu, kdo toho moc nemá, odcházíte s pocitem, že vás díky své pohostinnosti uctil jako krále. To proto, že podstatou štědrosti je sebeobětování. Bůh dává finanční požehnání lidem, kteří nejsou ovládaní láskou k penězům. Jak zjistíš, že tě ovládá láska k penězům? Když vnímáš, že tě Bůh vede dát, a ty to neuděláš. Pochop – když tě Bůh vede, abys zasel semínko, přijde sklizeň.