„Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary…“ Římanům 12:6, B21

Pavel píše: „Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti … máme rozdílné dary“ (Římanům 12:4-6, B21). John Maxwell doporučuje, aby člověk věnoval 80 % času tomu, v čem je nejsilnější, 15 % času, v čem se učí, a 5 % času, v čem je nejslabší. V čem jsi nejsilnější ty?
Chceš-li si pravdivě odpovědět na tuto otázku, měl bys:
1) Být zdravě sebejistý. Pokud dovolíš, aby se díky tvému malému sebevědomí neprojevilo v tobě to nejlepší, zkostnatíš a staneš se nepřístupný vůči změnám. A kdo se nemění, přestává růst.
2) Poznat sám sebe. Udělej si čas, abys přemýšlel nad svým obdarováním, stůj o zpětnou vazbu od druhých a přijímej ji, upřímně přiznej, že máš slepé oblasti, které druzí vidí, ale ty ne.
3) Důvěřovat tomu, kdo tě vede. Pokud nedůvěřuješ tomu, kdo tě vede, měl bys vyhledat někoho jiného, komu můžeš důvěřovat, nebo změnit tým.
4) Snažit se vidět celkový obraz. Tvoje místo v jakémkoliv týmu má smysl pouze v pohledu na celkový obraz. Pokud jediným důvodem tvé práce na svěřeném úkolu je osobní zisk, pak je to špatná motivace, jež tě připraví o vytouženou radost, uspokojení a úspěch.
5) Dát na svou zkušenost. Jediným způsobem, jak najít svoji silnou stránku, je zkoušet, riskovat, vyvodit závěry ze svých nezdarů i úspěchů a objevit, v čem tvoje obdarování od Boha spočívá.