„… tvá slova mě potěšila, vnesla radost do srdce.“ Jeremjáš 15:16, B21

Nemysli si, že lidé v biblických dobách netrpěli depresí. Elijáš řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život…“ (1. Královská 19:4). Jób zase: „Život mě omrzel…“ (Jób 10:1). A konečně David: „… duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená?“ (Žalm 42:6, B21).
Pokud máš indikovanou klinickou depresi, měl bys být pod odborným dohledem. Deprese, o které je řeč zde, je trochu mírnější stav. Je to stav, kdy tvoje motivace je na dně, tvoje touha po Bohu je ta tam, ve tvých slovech je cítit skleslost, nejsi schopen vidět svá požehnání, nutíš se do úsměvu a tvoje budoucnost je v nedohlednu. Možná to zapříčinila některá z těchto možností:
1) Hřích. Hřích je jako kamínek v botě; nebudeš v pohodě, dokud ho nevyklepeš. Žádná dovolená, změna zaměstnání, změna vztahů, ani lékař hřích nezhojí. Očistí ho pouze Ježíšova krev (viz 1. Janova 1:7).  2) Chamtivost. Posedlost krále Achaba vlastnit Nábotovu vinici způsobila, že ublížil sám sobě a mělo to neblahý vliv na celý jeho rod (viz 1. Královská 21).  3) Porovnávání se. Neustálé porovnávání se s druhými tě bude deprimovat (viz 2. Korintským 10:12).  4) Negativní řeči. „V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů“ (Přísloví 18:21).  5) Únava. Ježíš vzal své učedníky stranou, aby si odpočinuli. Proč? Věděl totiž, že kam vstoupí únava, tam ustupuje víra (viz Marek 6:31).  6) Neodpuštění. Když odmítneš někomu odpustit, jako bys měl na krku pověšený mlýnský kámen.
Jaký je lék na depresi? Často spočívá v modlitbě a čtení Bible. Jeremjáš, který s depresí bojoval, napsal: „… tvá slova mě potěšila, vnesla radost do srdce“ (Jeremjáš 15:16, B21).