„Vlídná odpověď odvrátí zlobu…“ Přísloví 15:1, ČSP

Dokonce i to nejlepší manželství se čas od času musí pohádat. Dva lidé s různým temperamentem, vkusem a způsobem myšlení – to nemůže dopadnout jinak. Zde je několik pravidel, jak se správně pohádat:
1) Než promluvíš, přemýšlej. Polož si v duchu otázku, zda tvého partnera nevyprovokoval třeba tvůj strach, stres nebo starosti. Zda tebe samého netrápí nějaká nejistota či nedoceněnost. Zda sis konflikt nevyložil jinak, nebo zda ho nezveličuješ. Zastav se na chvíli, aby ses pokusil zjistit, co je ve skutečnosti v pozadí problému.  2) Vyjádři, co potřebuješ. Přiznat si, že některé dny máš větší potřeby než jindy, je v pořádku. Gary Oliver říká: „Když žena cítí paniku pokaždé, když se její manžel vrátí pozdě domů, protože její první manžel byl záletník, je v pořádku říct: ‚Vím, že to je nelogické, ale začínám panikařit.‘ Takový druh upřímnosti vztah naopak posiluje.“  3) Nikdy nevyhrožuj. Vyhrožování posiluje u tvého partnera jen touhu bránit se a jeho stav nejistoty. Přestane naslouchat, co vlastně říkáš, a řešení konfliktu se oddaluje.  4) Nedívej se přes optiku předchozích konfliktů. Bible říká: „Láska … nepočítá křivdy … vždycky doufá…“ (1. Korintským 13:4-7, B21). Je špatné, když se tvůj partner cítí, jako by byl neustále „pod tíhou předchozích důkazních matriálů“. Nepředpokládej, že staré vztahové konflikty jsou určeny jen k tomu, aby se opakovaly. Nebudou, když budeš komunikovat a zrát.  5) Řekni svému partnerovi každý den něco pěkného. Kdykoli si vzpomeneš na něco dobrého, co bys chtěl svému partnerovi říct, zastav se a řekni mu to. Když ti to opětuje, s grácií mu poděkuj. Pamatuj, že ostrá slova mohou zraňovat, ale: „Vlídná odpověď odvrátí zlobu…“ (Přísloví 15:1, ČSP).