„On ti odpouští všechny nepravosti…“ Žalm 103:3

Žalmista napsal: „On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje…“ (Žalm 103:3). Všimni si, v jakém pořadí je to napsáno – vědomí toho, že všechny naše hříchy jsou odpuštěny, předchází uzdravení ze všech našich nemocí. Povšimni si také slov „všechny nepravosti“. Někteří z nás se spokojí s přijetím obecného odpuštění, ale odmítají dovolit Božímu odpuštění, aby proniklo do temných oblastí, které nechceme otevírat a kde odmítáme odpustit sami sobě. Ať jsou tato přestoupení jakákoliv, dovol Bohu, aby mohl odpustit „všechny tvoje nepravosti“ a přijmi uzdravení „všech tvých nemocí“. Nech minulost minulostí. Nech chyby chybami. Dovol si být svobodný a nauč se odpouštět tím, že dokořán otevřeš své srdce a přijmeš dokonalé Boží odpuštění. Přestaň se zraňovat, protože Ježíš už byl raněn za všechny tvé hříchy. Přestaň si působit bolest, protože Ježíš vzal všechny tvé bolesti na kříž. Přestaň se trestat, protože Ježíš za tebe všechen trest již vytrpěl. Přišel čas, aby ses přestal neustále zkoumat, zda už jsi hoden Božího odpuštění a přijetí. Stejně to je a bude nezasloužené – nemůžeš je získat odříkáním, ani jakoukoliv lidskou snahou; přijímají se pouhou vírou.
Představ si nyní, že bys dal někomu, koho miluješ, krásný dárek k narozeninám a on by trval na tom, že ti ho zaplatí. Jak bys ses cítil? Zraněný? Smutný? Tak se cítí Bůh, když se snažíš „zasloužit si“ jeho odpuštění, uzdravení a ospravedlnění. Čím více se necháš každý den omývat vodopádem Boží milosti a odpuštění, tím více zdraví pro své tělo a svěžesti pro svou duši získáš.