„Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.“ Jakub 1:14

V příštích dnech se podíváme na to, jak rozvíjet sebeovládání. Dnes se zaměříme na první krok – přijmi odpovědnost za nedostatek svého sebeovládání, přiznej si svůj problém.
„Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí“ (Jakub 1:14). Proč některým věcem neodoláš? Prostě se ti líbí! Víš, že je to něco špatného, ale přesto to uděláš, protože chceš. Někdy se snažíme problém sebeovládání ignorovat nebo vytěsnit: „Problém? Já nemám žádný problém.“ Nebo: „Zkrátka už jsem takový.“ Nebo: „Jiní to dělají také.“ Někdy svalujeme vinu na druhé: „Kdybych měl jiné dětství.“ Nebo: „Jsem obětí toho zlého.“ Pokud mrháš svou energií na výmluvy, nikam se neposuneš.
Apoštol Jakub ukazuje, že se si vybíráme cestu nejmenšího odporu a že podlehnout pokušení je obvykle tou nejjednodušší cestou. Pokud chceš začít růst v sebeovládání, postav se čelem k Božímu slovu, které říká: „… každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu“ (Jan 8:34).
Chceš se umět více ovládat? Pak připusť, že máš problém, a buď v tom zcela konkrétní: „Mám ten a ten problém a potřebuji s ním pomoci.“ Tvůj problém může vězet v jídle, pití, drogách, ve vyjadřování se, tvé náladovosti, penězích, cvičení, v sexu, televizi, oblečení, čase – všechny tyto oblasti vyžadují sebeovládání. Proto dnes klekni na kolena a promluv si o svém problému s Bohem ve víře, že s jeho pomocí budeš schopen jej vyřešit.