Měj rád svou církev (1)

„… jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval…“ Efezským 5:25

Než začneš kritizovat svou církev, připomeň si slova Písma: „… jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval…“ (Efezským 5:25). Ježíš to se svou církví nevzdal, tak to nevzdávej ani ty! A přestaň tolik mluvit o

Je čas jít dál!

„Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti.“        Židům 6:1

Stává se ti, že to, co dříve fungovalo, najednou nefunguje? Možná je to zaměstnání, jemuž jsi „odrostl“, nebo vztah, který potřebuješ přehodnotit, či způsob, který musíš změnit. Ať je to cokoliv, nebuď v tom natolik zabydlený, že bys to

Jednej se soucitem

„… byl pohnut soucitem k nim…“ Matouš 9:36, B21

Nová Strongova konkordance definuje „soucit“ jako „pohnutí v útrobách“ (střeva bývala považována za sídlo lásky a soucitu). To je v souladu s vědou pro výzkum viscerálních (vnitřních) částí těla. Soucit je tedy reakce z nejhlubšího nitra, něco jako kopanec do vnitřností. Možná je to

SOS modlitby

„Bůh je … v časech soužení vždy připraven pomoci. Proto se nebudeme bát!“        Žalm 46:1-2, přel. z angl.

Jednou jedna žena projížděla krajinou, když uviděla, že se blíží tornádo. Schovala se tedy za své auto a pozorovala, jak tornádo zničilo nedaleký dům. Rozběhla se k místu, kde zůstala jen díra v zemi, a

Život je takový, jaký si ho uděláš

„… kdo je dobré mysli, má hody každodenně.“ Přísloví 15:15

Jeden moudrý stařec sedával každého dne se svou vnučkou v houpacím křesle před svou čerpací stanicí. Čekali, aby mohli pozdravit turisty projíždějící jejich městečkem. Jednoho dne se nějaký vysoký muž, který vypadal jako turista, začal rozhlížet, jako by hledal místo, kde by se