„S pomocí Páně obstojí(š).“ Římanům 14:4, přel. z angl.

Nech svou minulost za sebou. „… jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli…“ (Filipským 3:13-14). Toto místo z Písma konfrontuje mylnou představu, která ti možná brání v získání sebekontroly – selhal jsem jednou, selžu pokaždé! Možná si říkáš: „Hm, já už jsem se snažil toho zlozvyku zbavit. Vlastně jsem to zkoušel znovu a znovu a myslím, že ho nikdy nebudu schopen dostat pod kontrolu.“ To je chybná představa. Pavel napsal: „… jsme sráženi, ale opět vstáváme a jdeme dál“ (2. Korintským 4:9, přel. z angl.).
Pozoroval jsi někdy, jak se dítě učí chodit? Častokrát spadne, ale nezůstane dole. Zkouší to znovu a znovu, a nakonec se mu to povede. Jak daleko myslíš, že by se dostalo, kdyby to prostě vzdalo a řeklo: „Někteří lidé byli určeni k chůzi, jiní ne“? To, že jsi selhal v minulosti, neznamená, že to nikdy nedokážeš změnit. Když se ale soustředíš na minulá selhání, budeš je zaručeně opakovat. Je to, jako bys řídil auto a díval se při tom do zpětného zrcátka – srazíš se s tím, co je před tebou. Musíš svou minulost nechat za sebou.
Nikdo nezažil více neúspěchů než Thomas Alva Edison! Většina z nás by se vzdala, ale on ne. Jednou řekl: „Neříkejte tomu selhání, nazývejte to vzděláváním! Teď už vím, co nefunguje!“ Když si uvědomíš, že hřích nefunguje, je to rozhodující moment a odrazový můstek k vítězství. Vítěz je prostě někdo, kdo se zvedne vícekrát, než kolikrát upadl. Dnešní slovo pro tebe tedy zní: „S pomocí Páně obstojíš!“ (viz Římanům 14:4).