„Berte na sebe břemena jedni druhých…“ Galatským 6:2

Buď někomu vykazatelný. Anonymní alkoholici mají systém „patronů“, v němž klienta vedou k tomu, aby někomu zavolal pokaždé, když cítí nutkání vrátit se ke starému destruktivnímu způsobu života. Je to biblické: „Berte na sebe břemena jedni druhých…“ (Galatským 6:2). Možná se ti takový postup nelíbí, ale pokud vedeš předem prohranou bitvu, potřebuješ ho.
Najdi si někoho, kdo tě bude kontrolovat, bude se s tebou modlit a bude tě povzbuzovat v oblastech, v nichž potřebuješ více sebeovládání. „Dva lidé dokáží odolat útoku, který by osamoceného jedince zdrtil“ (Kazatel 4:12, přel. z angl.). V každém sboru je třeba pěstovat přátelské vztahy, v nichž jsou si lidé vzájemně vykazatelní. Vztahy, kde se lidé navzájem povzbuzují v Pánu. Dovolit někomu, aby tě vedl k zodpovědnosti, je těžké, ale účinné.
Co bys měl u přítele hledat?
1) Oba byste měli být stejného pohlaví. Nepotřebuješ se na své cestě vystavovat dalšímu pokušení tím, že se s osobními problémy budeš svěřovat osobě opačného pohlaví.
2) Měl bys hledat někoho, na koho se můžeš spolehnout, že splní svůj závazek, tedy někoho, kdo je věrný.
3) Hledej někoho, kdo tvůj problém zachová v tajnosti. Nevybírej si člověka, o němž je známo, že příliš mluví.
4) Dej svému příteli svolení, aby tě čas od času zkontroloval a zeptal se tě, co se svým problémem děláš. Vědomí, že se tě na tvůj problém někdo bude ptát, se ti stane další motivací, abys nepodlehl pokušení. Může to být další postrčení, které potřebuješ, abys vykročil po cestě k vítězství a k sebeovládání.