„… nedopřejte místa ďáblu.“ Efezským 4:27

Vyhýbej se věcem, které tě uvádějí do pokušení, a situacím, které oslabují tvé sebeovládání. Pokud nechceš dostat bolestivé žihadlo, drž se dál od včel. Předem si naplánuj, jak se vyhnout situacím, o nichž víš, že budou pro tebe představovat pokušení. Neskladuj v kredenci sladkosti, když se snažíš držet dietu. Nepořizuj si kreditní kartu, pokud jsi impulsivní rozhazovač. Jestli máš problém s pornografií, zablokuj si k ní přístup. Jestliže jsi teenager, neměl bys začít přemýšlet o sebeovládání až ve chvíli, kdy sedíš na zadním sedadle auta s někým, kdo tě přitahuje.
Polož si otázku: Čemu se potřebuješ vyhýbat? Čeho se musíš zbavit? Časopisů? Knih? DVD? Nějakého vztahu? Bible varuje: „… špatná společnost kazí dobré mravy“ (1. Korintským 15:33). Vyhni se lidem a situacím, které pro tebe představují pokušení. Možná budeš muset změnit zaměstnání kvůli nějakému škodlivému, nedobrému vztahu. To je drastické opatření, ale možná budeš muset udělat něco drastického, aby ses vyhnul tomu, co je pro tebe v této chvíli pokušením.
Pokud máš za sebou léta opakovaných selhání, je čas na upřímnost a pokoru. Začni se modlit: „Pane, nejsem dostatečně silný, abych dokázal tomuto pokušení odolat sám. Pomoz mi!“ A on to udělá! „Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu … Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina“ (Žalm 40:2-4).