„… svým tělem oslavujte Boha.“ 1. Korintským 6:20

Jestli se nedostaneš do lepší fyzické formy, může se stát, že půjdeš do nebe dříve, než jsi plánoval. Bible říká: „… svým tělem oslavujte Boha“ (1. Korintským 6:20). Jak to ale udělat?
1) Změň své stravovací návyky. Mnozí z nás jedí z nesprávných důvodů, jako jsou stres, nuda, únava, hněv, deprese nebo pocit méněcennosti. Snaž se najít jádro svého problému! Škodu na tvém zdraví může napáchat i nedostatek ovoce, zeleniny, vlákniny a příliš mnoho rychlého občerstvení. Trénuj svou sebekontrolu: „Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony“ (Galatským 5:24).
2) Začni cvičit. Tajemství tkví v tom, že začneš pomalu. Choď po schodech, místo abys jezdil výtahem; zaparkuj auto a jdi pěšky; místo koukání na televizi si zahraj s dětmi s míčem. Bůh navrhl tvé tělo k pohybu, ale tím nemyslel, že máš každé ráno přejít od auta ke svému pracovnímu stolu. Půlhodina cvičení třikrát týdně ti sníží krevní tlak a stres a zvýší pocit pohody. Tak se do toho pusť!
3) Choď dříve spát. Pastor Tony Jenkins se radil s lékařem kvůli chrápání své ženy. „To vám to opravdu tolik vadí?“ zeptal se lékař. Jenkins odpověděl: „Nejenom mně, vadí to celému shromáždění!“ Ale vážně – potřebuješ osm hodin spánku. Asi by sis vystačil s kratší dobou, ale chceš si opravdu jen „vystačit“? Žalmista napsal: „Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek“ (Žalm 127:2). Takže vypni televizi i počítač a jdi spát v rozumnou hodinu.
Dnešní slovo pro tebe je – pečuj lépe o své tělo!