„My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova.“        Skutky 6:4

Pastor a spisovatel R. Kent Hughes ve své knize Cvičení zbožného muže v kázni (Disciplines of a Godly Man) napsal: „Skupina pastorů se jednou ptala Jaya Sidlowa Baxtera na jeho modlitební kázeň a on se s nimi podělil o stránku ze svého osobního deníku. Začal jim vyprávět, jak vstoupil do služby s rozhodnutím, že bude skutečným mužem modlitby. Avšak netrvalo dlouho, a jeho narůstající zodpovědnost, administrativní povinnosti i jemné úskoky pastorského života začaly modlitbu vytlačovat. A co více – začal si na to zvykat a nacházel si výmluvy. Až jednoho rána mu to došlo – stál nad svým psacím stolem, pokrytým pracovními materiály, a díval se na hodinky. Hlas Ducha jej volal k modlitbě. Současně se ale ozval i jiný sametový hlas, který mu říkal, aby byl praktický, vyřídil korespondenci a smířil se s tím, že nepatří k ‚duchovním lidem‘ – těch může být jen málo. ‚Ta poslední poznámka,‘ řekl Baxter, ‚zabolela jako dýka. Nesnesl jsem myšlenku, že je to pravda.‘ Byl vyděšen vlastní schopností odstranit ze svého života pravou podstatu svého elánu a síly pro službu.“
Musíš pochopit, že minuty investované do modlitby ti přinesou větší užitek než hodiny strávené nepřetržitou aktivitou. Novozákonní apoštolové to pochopili. Když církev rostla a jim přibývalo práce, učinili rozhodnutí, jež znamenalo životní změnu: „My pak budeme i nadále věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova“ (Skutky 6:4). Výsledkem bylo, že církev rostla a násobila se. Takže učiň modlitbu svou prioritou!