„… děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“ Filipským 4:6

Bible říká: „O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:6-7, B21).
Když se více modlíš, méně se znepokojuješ. Takže si můžeš vybrat – buď se za věc modli, nebo si kvůli ní dělej starosti. V modlitbě odevzdáváš problém Bohu a díky tomu zakoušíš více pokoje. Znamená to, že tě ten problém už vůbec nebude znepokojovat? Ne. Znamená to, že se jím budeš méně trápit. Tvým úkolem je zcela odevzdat problém Bohu a vůbec se jím netrápit; takového cíle ale dosáhneš pouze krok za krokem. Bůh od tebe nežádá, abys starosti popíral způsobem: „Nedělej si starosti – buď šťastný!“ On rozumí vážnosti obav, které prožíváš. Neočekává ani, že se najednou přestaneš starat. Místo toho nabízí alternativu k nesmyslnému a vyčerpávajícímu zvyku trápit se starostmi: „… v modlitbách neustávejte“ (1. Tesalonickým 5:17).
Znamená to, že tě třicetisekundová modlitba zbaví veškeré úzkosti? Ne. Znamená to, že máš začít den modlitbou a pokračovat v modlitbách celý den. Modli se při řízení auta. Modli se v práci. Modli se před polední přestávkou. Modli se, když máš nepříjemný telefonní hovor. Modli se, když jsi z něčeho zklamaný. Modli se, když nastanou překvapivé situace. Modli se, když slavíš vítězství. Modli se uprostřed bolestných zpráv. Modli se bez ustání – a to doslova. Tvého nebeského Otce se tvé zápasy hluboce dotýkají a je rád, když k němu přicházíš s prosbou o pomoc. Je zde, připravený zasáhnout. Jenom ho pozvi a požádej, ať to udělá!