„Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě.“ Skutky 3:1

V Bibli čteme: „Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: ‚Pohleď na nás!‘ Obrátil se k nim a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl: ‚Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!‘ Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby…“ (Skutky 3:1-7). Všimni si dvou věcí:
1) K zázrakům dochází v obyčejných okamžicích. Pro Petra a Jana ten člověk pravděpodobně nebyl nijak cizí – procházeli kolem něho každý den. Tento den byl ale jiný. Petr řekl: „Podívej se na nás. Máme odpověď, kterou potřebuješ.“ V Petrově srdci povstala nadpřirozená víra, která způsobila, že uviděl příležitost oslavit Boha a chopil se jí.
2) Až přijde tvá chvíle, musíš být připraven. Nemůžeš dát něco, co sám nemáš, říkat něco, co nevíš, sdílet něco, co necítíš. Nemůžeš rozdávat z prázdnoty.
Faktem je, že nic velkého nevzniká náhle – potřebuje to čas. Apoštolové tři a půl roku chodili s Ježíšem, poslouchali jeho kázání a viděli jeho zázraky – to je připravilo na jejich chvíli. Také měli deset dnů, které strávili v horní místnosti, kde je naplnil Duch svatý. Takže dnešní slovo pro tebe zní – jestli chceš pomáhat lidem, musíš být připraven!