„Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti.“        Židům 6:1

Stává se ti, že to, co dříve fungovalo, najednou nefunguje? Možná je to zaměstnání, jemuž jsi „odrostl“, nebo vztah, který potřebuješ přehodnotit, či způsob, který musíš změnit. Ať je to cokoliv, nebuď v tom natolik zabydlený, že bys to v případě potřeby nedokázal opustit a jít dál.
Rak poustevníček si hledá opuštěnou schránku, která mu vyhovuje, a žije v ní, dokud z ní nevyroste. Pak musí běhat po dně oceánu a hledat si větší. Je to proces, který se opakuje během celého jeho života. Polož si otázku: Nelpíš na něčem, co už nepotřebuješ, jen proto, že je to snadné a důvěrně známé? David řekl: „Odpověz na mé volání, Bože, má spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev mi…“ (Žalm 4:2, B21). Musíš být ochoten vyjít ze své zóny bezpečí a vypořádat se s trochou „nepohodlí“. Tím rosteš.
Trpělivost a vytrvalost jsou obdivuhodné vlastnosti, ale nefungují v situacích, které jsi přerostl. Místo abys na něčem „visel“ a snažil se pracovat pilněji, v určitých okamžicích života se musíš zastavit a položit si otázku: „Je tahle situace pro mě dobrá?“ Pokud si nejsi jistý, požádej Boha o vnímavé srdce, abys dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem (viz 1. Královská 3:9). A až ti poví, co máš dělat, udělej to, i když to ze začátku nebude příjemné. Když Bůh řekne, že je čas jít dál, je to proto, že tě tam čeká nová „schránka“, naplánovaná tak, aby ti lépe seděla.